Obavještenje o nastavku VII sjednice SO Bar broj 030-016/23-438 od 30.05.2023.godine