Plan rada službenika Komunalne policije od 14 septembra do 20 septembra 2019.godine