Zabranjeno loženje vatre na otvorenom u Baru do kraja septembra

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je naredbu kojom se zabranjuje loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru u periodu od 10. juna do 30. septembra ove godine na teritoriji opštine Bar.

Ova odluka donesena je radi preventivnog djelovanja i suzbijanja pojave požara na prostoru naše opštine.

Naredbom se posebno zabranjuje spaljivanje trave u maslinjacima, spaljivanje raznog korova po baštama i parkovima, čišćenje placeva i spaljivanje otpadnog materijala, loženje roštilja po šumama i parkovima, spaljivanje građevinskog otpada i paljenje svih ostalih vatri.

Pozivamo građane da poštuju zabranu loženja vatre i na taj način daju doprinos u sprječavanju pojave i širenja požara u mjesecima kada je mogućnost za to najizraženija.