U susret Evropskoj nedjelji mobilnosti Opština Bar objavila Konkurs za izbor najboljeg videa na temu ,,Filmom kroz grad”

U okviru obilježavanja Evropske nedjelje mobilnosti od 16. do 22.septembra, Opština Bar objavljuje Konkurs za izbor najboljeg videa na temu ,,Filmom kroz grad”.

Konkurs je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, koji će imati priliku da kroz kreativne i duhovite ideje daju svoje viđenje našeg grada po pitanju saobraćaja, da li žele da se više koristi biciklo ili javni prevoz i zašto,te kako mladi treba da se ponašaju u saobraćaju i koji su najbolji načini da se usvoje zdrave navike.

Pravila Konkursa su sljedeća:

·   Naslov: „Filmom kroz grad“;

·   Dužina trajanja: 2-3 minuta;

·   Format: Poželjno da bude mp4 format;

·   Svaki učesnik može dostaviti samo jedan video snimak. Video sa žigom ili bilo kojom drugom vrstom potpisa neće biti evaluiran. Dozvoljeno je slanje video snimaka nastalih upotrebom mobilnog telefona ili fotoaparata.

·   Video snimak mora biti isključivo autorski, te je neophodno da učesnik  dostavi izjavu kojom to potvrđuje.

·   U prijavi mora biti naznačeno puno ime i prezime, naziv škole, broj telefona i e-mail adresa.

·   Prijave sa video materijalom se dostavljaju elektronskim putem na adresu: mladi@bar.me;

Napomena: Video materijal se šalje kao prilog (attachment).

Ocjenjivaće se prijave,odnosno video materijali koji budu dostavljeni u predviđenom roku i u skladu sa navedenim pravilima Konkursa.

Konkurs za najbolji video na temu „Filmom kroz grad“ otvoren je do 19. septembra 2020. godine,  do 23:59h.

Za najbolje ocijenjene radove iz dvije kategorije – osnovna i srednja škola, obezbijeđene su nagrade- bicikla.

Pobjednici će biti proglašeni 22.septembra kada će se obilježiti Dan bez automobila.

Budi i ti dio ovogodišnje kampanje pod nazivom “Mobilnost bez zagađenja za sve!”, da inovativnim i kreativnim idejama zajedno obilježimo Evropsku nedjelju mobilnosti!