U Baru obilježen Međunarodni dan čišćenja obala

Opština Bar i ove godine učestvovala je u obilježavanju Međunarodnog dana čišćenja obala koji se tradicionalno organizuje svake treće subote u septembru. Tako su danas u Baru organizovane akcije čišćenja Gradske plaže i plaže Maljevik u Sutomoru, u kojima su učestvovali zaposleni u Opštini Bar, DOO “Komunalne djelatnosti”, kao i predstavnici EU Info centra i volonteri.

Učešće u ovoj akciji predstavlja nastavak kampanje Opštine Bar “Naš Bar – čist grad!”, a sprovodi se sa ciljem da građani postanu svjesni svoje ključne uloge u odlaganju otpada, i radi podizanja svijesti o rastućem problemu prekomjernog korišćenja plastike za jednokratnu upotrebu i gomilanja otpada.

Obilježavanje Međunarodnog dana čišćenja obala i revizije otpada u Crnoj Gori organizuje se u više gradova, pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i EU Info centra, na inicijativu NVO Zero Waste Montenegro u saradnji sa NVO Naša akcija. Akcije čišćenja podrazumijeva da se sakupljeni otpad kategorizuje i dokumentuje kao dio globalne inicijative #BrandAudit2020, a dobijeni podaci će biti korišteni za sačinjavanje preporuka proizvođačima i opštinama u pogledu smanjenja otpada, njegovog sakupljanja, ponovne upotrebe i boljeg recikliranja.