U Baru danas zvanično pokrenut projekat “Promovisanje deliberativne demokratije i inovativnih pristupa učešću građana u Jugoistočnoj Evropi”

Početak su zvanično otvorili predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, potpredsjednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope Bernd Vohringer, direktorica Kongresa Claudia Luciani, šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Lejla Dervišagić i ambasador SR Njemačke u Crnoj Gori uz čiju podršku se sprovodi projekat, a implementira ga Centar za stručnost u dobroj upravi pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope. 

Cilj projekta je jačanje demokratskih procesa na jugoistoku Evrope i unapređenje vještina i kapaciteta lokalnih vlasti i njihovih udruženja. On promoviše deliberativnu demokratiju kao koncept koji naglašava važnost otvorenih, inkluzivnih i argumentovanih javnih rasprava u procesu donošenja političkih odluka kroz pažljivu deliberaciju i razmjenu argumenata među građanima, te inovativne oblike učešća građana kao dopune predstavničkoj demokratiji u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. 

Predsjednik Raičević je iskazao zadovoljstvo što se ovaj projekat pokreće upravo u Baru, gradu koji je prepoznat po primjeni principa transparentnog upravljanja. Raičević je istakao da ćemo biti u prilici da učimo iz pozitivnih primjera ovog projekta koji su realizovani u regionu, kao što je u Mostaru i Banja Luci ali i dodao da je koncept deliberativne demokratije posebno važan u kontekstu zemalja jugoistočne Evrope gdje su institucije često mlade i suočavaju se sa izazovima tranzicije. 

“Nama koji smo birani od strane građana da donosimo odluke, svakodnevnu su potrebni povratni stavovi o potrebama i kreiranju politika koje će odgovoriti na potrebe građana, to je na kraju naš glavni cilj i obaveza. ” – kazao je Raičević.

Događaj predstavlja priliku za razmjenu mišljenja i diskusiju o principima inovativne i inkluzivne lokalne samouprave sa korisnicima, zainteresovanim stranama i glavnim partnerom, Mrežom asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS).