Pregled investicija u MZ Bar III-Bjeliši

U mjesnoj zajednici Bar III – Bjeliši izgradnjom komunalne infrastrukture i uređenjem saobraćajnica gradska uprava je u prethodne četiri godina nastavila da stvara uslove za razvoj prigradskih područja i unapređuje život mještana u ovom naselju.

Izgrađen je kanalizacioni kolektor u ulici Jelene Anžujske, gdje je završena i rekonstrukcija ove ulice. Izvršena je i regulacija potoka Đinovića, čime je riješen višegodišnji problem odvođenja atmosferskih i otpadnih voda.

Rekonstruisane su ulice Petra Vojvodića, Beogradska ulica, kao i ulica prema mostu Đinovića, čime smo u značajnoj mjeri unaprijedili saobraćajnu infrastrukturu u čitavoj mjesnoj zajednici.

Video  https://youtu.be/PPbDKM11yd8