Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević sa saradnicima održao je sastanak sa delegacijom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

Sastanak se održao u susret pokretanju projekta “Promovisanje deliberativne demokratije i inovativnih pristupa učešću građana u jugoistočnoj Evropi” i predstojećem zasijedanju Generalne Skupštine Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) u Baru. Na sastanku su prisustvovali potpredsjednici Opštine Bar Tanja Spičanović i Damir Rašketić, a delegaciju su činili Bernd Vöhringer potpredsjednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, Claudia Luciani direktorica, Lejla Dervišagić šefica Kancelarije SE u Podgorici, Marité Moras šefica Centra za stručnost u dobroj upravi pri Kongresu i Natalija Milović koordinatorka projekta.

Glavna tema sastanka bila je promocija modela deliberativne demokratije i inovativnih pristupa učešću građana u političkom procesu. Predsjednik Opštine, Dušan Raičević, izrazio je zadovoljstvo što se projekat pokreće upravo iz Bara, istakavši da će to imati značajan uticaj na podizanje svijesti o važnosti jačanja direktnog učešća građana u političkom životu.

Raičević je iskazao rastuću zabrinutost zbog političke apstinencije koja uslijed političke polarizacije dovodi sve većeg osjećaja građana da ne utiču dovoljno na donosioce odluka i u tom smislu naglasio neophodnost efikasnije komunikacije lokalne sa centralnom administracijom koja mora bolje da čuje šta su to zahtjevi lokalne uprave koja je tu kao primarni model koji na najefikasniji način može da približi državnoj upravi potrebe svojih građana.

Predsjednik Raičević je iskoristio priliku da ukaže na primjere pozitivne prakse u promovisanju otvorenosti i uključivanja građana u donošenje odluka koje Opština Bar implementira putem raznih inicijativa poput koncepta “Otvorenog parlamenta” i organizovanja javnih rasprava o važnim pitanjima, pridruživanja Partnerstvu za Otvorenu Upravu (OGP), ali i ukazao na prepreke i neefikasnost u komunikaciji sa državnim organima poput pitanja kao što je nadležnost prostornog planiranja.

Potpredsjednik Kongresa Bernd Vöhringer je naglasio važnost jednog ovakvog projekta za lokalne uprave kao institucije koje su najbliže građanima budući da se zajednice razvijaju a samim tim i izazovi postaju veći te je važnost pronaći adekvatne odgovore, ističući poštovanje prema naporima koje Crna Gora ulaže na putu evropskih integracija.

Direktorica Kongresa Claudia Luciani se dotakla ljudskih prava ističući krucijalnu ulogu lokalnih uprava u tom kontekstu dodajući da su očekivanja od ovog projekta velika posebno zbog činjenice da se princip deliberativne demokratije nalazi u vrhu principa dobrog demokratskog upravljanja što je potvrđeno od strane šefova država na samitu u Rejkjaviku.

Iskazana je podrška Opštini Bar u cilju implementacije dobre demokratske prakse i jačanja participacije građana a Raičević je iskazao zadovoljstvo i snažnu podršku ovom projektu.