Poziv podnosiocima prijave za dopunu dokumentacije po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava po programu za podršku razvoja zanatstva za 2024. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava po Programu za podršku razvoja zanatstva u opštini Bar
2021 – 2024.godine , nakon administrativne provjere blagovremeno podnijetih zapečaćenih koverti,
utvrdila je da sledeći preduzetnici /društva nijesu dostavili svu traženu dokumentaciju: