Partneri na projektu “Cross Border Ol” o mapiranju maslinjaka i turističkom planu razvoja

Partneri na projektu “Cross Border Ol” o mapiranju maslinjaka i turističkom planu razvoja

Partneri na projektu “Cross Border Ol” iz Bara, Ulcinja, Barija, Venafra i Tirane na sastanku upravnog odbora predstavili su realizovane aktivnosti na mapiranju, zaštiti i turističkoj valorizaciji maslinjaka u svojim gradovima.

Lokalne mape napravljene su za maslinjake Džidžarin u Baru i Valdanos u Ulcinju, u Venafru u Italiji i u mjestima Ndroć, Preze i Marikaj u Albaniji. Partneri iz Barija predstavili su zajedničku mapu svih lokalnih mapa, kao i zajednički turistički plan razvoja svih maslinjaka obuhvaćenih projektom.

Opština Bar pripremila je i predstavila Lokalni plan ekološkog i ekonomskog razvoja drevnih maslinjaka u Baru i informativne table sa procjenom starosti i drugim informacijama o starim maslinama, koje će biti postavljene pored mapiranih drevnih stabala.

Uslijed pandemije korona virusa, brojne aktivnosti projekta na terenu su modifikovane ili otkazane, između ostalih prekogranične posjete, kao i ovaj sastanak odbora, koji je trebao okupiti partnere u Baru.

Projektni tim, koji čine predstavnici Opštine Bar, NVO Valdanos, Poljoprivrednog fakulteta u Tirani, CIHEAM iz Barija, Instituta za urbana istraživanja, Park maslina Venafro dogovorili su i završne aktivnosti. Trajanje projekta Cross Border Ol, koji se finansira iz Programa Interreg Italija-Albanija-Crna Gora, produženo je zbog pandemije i biće završeno u martu 2021. godine.