Opština Bar: Zahtijevamo da se stvore zakonski uslovi za legalno poslovanje na Virpazaru

Opština Bar zahtijeva od nadležnih organa i Vlade Crne Gore da hitno stvori zakonske uslove za legalno poslovanje turističkih radnika na Virpazaru. Oni su već dvije godine žrtve nebrige, neodogovornog ponašanja nadležnih i političke zloupotrebe koja samo pravi štetu i lokalnoj privredi, turističkim radnicima i ukupnoj ponudi Virpazara koji je jedna od najpopularnijih destinacija Bara.

Uzaludno sa nivoa lokalne uprave dvije godine apelujemo na nadležne u Vladi Crne Gore da riješe problem poslovanja turističkih radnika koje permanentno guraju u sivu zonu i naopako ih uče da posluju na sopstvenu štetu. Zato smo prinuđeni da reagujemo na ovakav način i zaštitimo interese građana.

Naglašavamo da se identifikacija područja i zona, sa načinom korišćenja istih, kao i uslovi građenja i postavljanja privremenih objekata na lokalitetu Virpazara propisuju Programom objekata privremenog karaktera za područje Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“, koji je usvojen još 2020. godine, ali do sada nije implementiran što ukazuje na činjenicu da nadležne institucije, u ovom slučaju JP Nacionalni parkovi Crne Gore i Vlada Crne Gore, ne pokreću predviđene zakonske procedure i upravo time svjesno podstiču poslovanje u sivoj zoni ekonomije.

Na taj način se, između ostalog, nesumnjivo ugrožavaju pejzažne vrijednosti ovog područja i narušava autentični izgled vrijednog nasljeđa Virpazara, kao turističkog mjesta koje generiše veliki broj posjeta, posebno tokom ljetnje turističke sezone.

Podsjećamo, predsjednik Opštine Dušan Raičević je, na sastanku Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone, održanom prije mjesec dana, kao jedan od zaključaka definisao potrebu hitne implementacije Programa objekata privremenog karaktera za područje NP „Skadarsko jezero“. Kako ni ovaj apel nije urodio plodom, Služba Komunalne policije Opštine Bar nije mogla ostati nijema i, štiteći zakon, prinuđena je da sankcioniše nelegalan rad pojedinaca na Virpazaru.