Opština Bar pripremila idejno rješenje rekonstrukcije saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u dijelu ulice Jovana Tomaševića na Topolici

Opština Bar pripremila je idejno rješenje rekonstrukcije saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u dijelu ulice Jovana Tomaševića na Topolici, u neposrednoj blizini takozvanih „zlatiborskih“ i „spuških“ zgrada. Rješenje je izrađeno nakon konsultacije sa građanima, prije svega stanarima u ovoj ulici, koji su smatrali neophodnim rekonstrukciju ovog javnog prostora, a nedavno je i predstavljeno građanima na javnoj prezentaciji u zgradi Opštine.

Video: https://youtu.be/OMeX_jipZVk

Projekat predviđa rekonstrukciju same ulice, pješačkih staza, kompletnog parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom te osavremenjavanje javne rasvjete uz sanaciju postojećih i sadnju novih stabala. S obzirom da na parceli postoje samonikla, sasušena, slomljena, kriva stabla lošeg balansa krošnje, novim rješenjem je predviđeno njihovo uklanjanje kako bi se formirao funkcionalniji prostor za parkiranje vozila, a sve u odnosu na projekat pejzažne taksacije zelenila. U postojećem stanju od 190 parking mjesta, čak 40 nije moguće koristiti zbog nekontrolisanog rasta korijena koji je oštetio behaton ploče. 

Planirano je da lokacija bude dodatno oplemenjena novim mobilijarom, klupama i savremenim smart klupama, kao i adekvatnim pozicioniranjem podzemnih kontejnera i korpi za otpatke u cilju održavanja što bolje higijene kompletnog prostora. Cjelokupan zahvat prilagođen je licima smanjene pokretljivosti, u vidu projektovanja određenog broja parking mjesta po uzoru na važeće pravilnike i standarde  za OSI, kao i formiranje oborenih ivičnjaka na svim logičnim pozicijama. Pješačke staze su opremljenje taktilnim trakama sve do ulaza u stambene objekte. 

U konačnom, realizacijom ovog projekta ovaj dio grada, posebno stanari zgrada u ovoj ulici u samom centru grada, dobiće savremen, funkcionalan prostor koji će im olakšati svakodnevni život i potvrditi da zaista sa pravom nosimo imidž da je Bar-mjesto života.