Opština Bar: Objavljen tender za uređenje šetališta i trga u Sutomoru

Raspisan je tender za izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru – II faza procijenjene vrijednosti 1.257.522,04 eura.

Tender Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom otvoren je do 14. aprila 2023. godine, kada će se pristupiti vrednovanju pristiglih ponuda.

Radovi koji su predmet javne nabavke obuhvataju izgradnju pjacete, odnosno trga sa zelenim površinama i rekreativnim zonama, djelove saobraćajnice ,,1b“ i obalnog šetališta. Izvođenje istih se finansira zajednički od strane Opštine Bar, JP Morsko dobro i Uprave za kapitalne projekte shodno prethodno potpisanom Ugovoru o rekonstrukciji obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomotu – faza II izvođenja radova.

Realizacijom ovog kapitalnog projekta, čija je sveukupna investiciona vrijednost procijenjena na iznos od oko 5,5 miliona eura, Sutomore će dobiti potpuno novo lice i imidž modernog i atraktivnog dijela barske obale.

Time će biti upotpunjena nova turistička vrijednost koja se stvara u Sutomoru, ali i duž barske obale, izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih turističkih kompleksa što će usloviti da se u budućnosti o Baru govori kao o elitnoj turističkoj destinaciji.

Uređenje šetališta i trga u Sutomoru realizovaće se po revidovanom projektu koji je izradio „Arhitektonski studio AIM“ d.o.o Podgorica. Revizija projekta sprovedena je od strane Centra za arhitekturu i urbanizam d.o.o. Podgorica.