Novinarska profesija sastavni dio demokratskih društava

Velika mi je čast da u svoje lično ime i u ime Skupštine opštine Bar svim djelatnicima javne riječi čestitam 23. januar „Dan novinara“ sa željom da imaju puno uspijeha u svom profesionalnom angažovanju. 

Uloga novinara i novinarki kao poslanika javne riječi je od fundamentalnog značaja za razvoj demokratskog društva, jer je postojanje javne riječi i kritike od strane javnosti snažan korektivni faktor u sveukupnom funkcionisanju društva i države.

Pored značajne uloge koju novinarstvo i mediji uopšte danas imaju, veoma je važno ukazati da je potrebno  konstantno raditi na poboljšanju uslova rada  i zaštiti prava novinara, koji se često zbog svog objektivnog izlaganja nalaze na udaru onih koje kritikuju. 

Takodje medijsku scenu Crne Gore treba osnažiti kroz ulaganje u obrazovanje i edukaciju medijskih aktera, s naglaskom da je potrebno povećati stepen objektivnosti i profesionalnosti u novinarskom radu.

Predsjednik Skupštine opštine Bar

Branislav Nenezić