Noc tvrđava iz regionalne prerasta u tradicionalnu evropsku manifestaciju

Opština Bar potpisinica je Pisma namjere, zajedničke inicijative o održavanju manifestacije „Noć tvrđava i evropskog ljeta tvrđava“. Na završnoj konferenciji projekta FORTITUDE u Banja Luci dogovoreno je da će se ova manifestacija, koja se prvi put održala u aprilu na regionalnom nivou na 42 lokacije u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori u okviru ovog projekta, ubuduće održavati jednom godišnje i to širom Evrope što će Bar dodatno učiniti prepoznatljivim na evropskoj mapi kulture i turizma. Potpisnici ovog Pisma namjere su projektni partneri Opština Bar, Tvrđava kulture Šibenik, Grad Banja Luka, Grad Karlovac kao i EFFORTS i FORTE CULTURA.

Ana Živanović šefica Kancelarije za upravljanje projektima Opštine Bar predstavila je sve benefite koje je Bar imao od ovog projekta iz kojeg su značajna sredstva uložena u naš grad, naročito u obnovu kulturno-istorijske baštine i novu turističku ponudu Bara. Ona je kazala da je u Starom gradu Baru izvršena adaptacija Carinarnice koja je sada centar za posjetioce i Ljetnje scene koja je već ugostila mnoge kultruen manifestacije, te da se privodi kraju adaptacija objekata oko ljetnje scene i uvodi se akcentna rasvjeta za 240 m bedema i 4 objekta unutar zidina. Ovi novi, poboljšani sadržaji doprinijeće boljem doživljaju posjetilaca Starog Bara i ukupnoj turističkoj atraktivnosti Bara.

U starobarskoj tvrđavi uveden je sistem proširene stvarnosti kojim je 6 objekata putem nove aplikacije predstavljeno u 3D izdanju. Napravljena je maketa starog Bara u bronzi na mermernom postolju autora Zlatka Glamočaka. Ona je podsjetila da je nedavno ispod zidina Starog Bara održana, po prvi put, i manifestacije „Noć tvrđava“ kojoj je prisustvovalo oko 2500 posjetilaca i koja je bila prvi takav regionalni događaj u Baru.Na kraju prvog dijela konferencije predstavljen je zajednički promotivni video partnera na projektu o manifestaciji „Noć tvrđava“ koja je održana i u Baru, dok je drugi dio konferencije bio posvećen perspektivama razvoja i jačanja ponude kulturnog nasljeđa.

U ovom dijelu konferencije arheolog Starog grada Bara, Dejan Drašković predstavio je učesnicima Stari grad Bar i njegovu bogatu kulturnu i istorijsku baštinu kroz vjekove što je od velikog značaja za regionalnu prepoznatljivost naše turističke ponude. Konferencija na kojoj je organizovan i EXPO je okupila preko 50 učesnika iz regiona. Zajedno sa predstavicima Opštine Bar u cilju promocije našeg grada i uvezivanja privrede, turizma i dalje saradnje u oblasti kuture, prisustvovali su predstavnici JU Kulturni centar Bar, Nacionalne turističke organizacije, Turističke organizacije Bar, Opštine Ulcinj, hotela Princess, agencije Alegra, agencija Ave Tours, NVO

Žene stvaraoci i novinari Radio Bara i Primorskog portala.Projekat FORTITUDE (Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development) se finansira iz programa Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i sprovode ga Opština Bar, Grad Banja Luka i Grad Karlovac, uz vodeće partnerstvo Tvrđave kulture Šibenik. Glavni cilj projekta je ojačati kulturno-turističku ponudu u prekograničnom području, te razvijati kapacitete za što kvalitetnije i održivije upravljanje kulturnim dobrima. Projekat FORTITUDE je ukupne vrijednosti 1.618.438,72 €, dok budžet Opštine Bar iznosi 430.193,42 €.