Na inicijativu Opštine Bar usvojena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za put kroz Mrkojeviće

Na inicijativu Opštine Bar na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju zemljišta u svrhu rekonstrukcije regionalnog puta R-29 kroz Mrkojeviće. Odluku je na predlog opština Bar i Ulcinj kandidovalo Ministarstvo finansija.

Nakon nepotrebno dugog čekanja, konačno se, na ovaj način, stvaraju uslovi za ubrzano rješavanje imovinsko-pravnih opitanja u vezi rekonstrukcije puta od tunela Ćafe, preko Kameničkog mosta do Vladimirskih Kruta.

Opština Bar do sada je ispunila sve obaveze iz Sporazuma koji su sa Upravom za saobraćaj potpisale Opština Bar i Opština Ulcinj u avgustu 2020. godine, i shodno dostavljenim procjenama Uprave za katastar isplatila 666.588 eura za eksproprijaciju zemljišta i 75.930 za poljoprivredne pripadnosti. Nastavićemo, sa nivoa lokalne uprave, da pružamo puni doprinos daljim aktivnostima i insistiramo na što hitnijoj relizaciji svih neophodnih postupaka.

Usvajanjem ovakve Odluke na Vladi Crne Gore stiču se svi uslovi za ubrzano rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, pa očekujemo od Ministarstva kapitalnih investicija i Uprave za saobraćaj, da u najskorijem roku raspišu tender kako bi se konačno otpočelo sa relizacijom ovog ključnog razvojnog projekta za mještane Mrkojevića ali i za Opštinu Bar.