Ministar Dukaj posjetio Opštinu Bar

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević sa saradnicima održao je danas sastanak sa ministrom javne uprave mr Marashem Dukajem koji boravi u prvoj radnoj posjeti opštini.
U središtu razgovora bile su brojne teme koje se tiču funkcionisanja opštine Bar u pogledu daljeg unaprijeđenje rada jedinica lokalne samouprave, aktuelnih projekata, budućih planova sa fokusom na efikasnije pružanja usluga građanima i potencijalnoj saradnji pri realizaciji projekata iz oblasti E-uprave, uz obostrano saglasje o važnosti decentralizacije sistema lokalne samouprave.
Raičević je tom prilikom istakao spremnost Opštine Bar da participira u aktivnostima koje se tiču procesa reforme javne uprave sa ciljem da donosioci odluka budu upoznati sa svim izazovima sa kojima se susrijeće lokalna samouprave na putu modernizacije i stvaranja efikasne administracije kao servisa okrenutog ka građanima i kreiranog po njihovoj mjeri.
„Ova posjeta je značajna za opštinu Bar zbog razmjene iskustava o zakonskim rješenjima i preporukama koje treba sprovoditi na lokalnom nivou i naša opština, kao jedna od najperspektivnijih u Crnoj Gori, biće odgovoran i pouzdan partner Ministarstvu u realizaciji svih mjera kojima ćemo unaprijediti uslove za rad zaposlenih u lokalnoj upravi i ujedno doprinijeti stalnom poboljšanju života građana Bara kroz stvaranje mogućnosti za lakši i jednostavniji pristup opštinskim službama“, kazao je Raičević.
On je upoznao ministra sa projektima koje je Opština Bar sprovela u oblasti digitalizacije lokalne uprave, a tiču se uvođenja aplikacije koja omogućava svim poreskim obveznicima sa teritorije opštine da ostvare uvid u svoja poreska zaduženja, prve te vrste među crnogorskim opštinama, kao i pokretanja Geoportala uz predstavljanje aktivnosti na izradi mobilne aplikacije koja će svim građanima omogućiti direktnu komunikacija sa gradskom upravom, jednostavno prijavljivanje svih problema iz domena nadležnosti gradskih službi i preduzeća kao i informisanje o svim važnim pitanjima.

Ministar Dukaj je kazao da je Ministarstvo javne uprave potpuno posvećeno procesu decentralizacije i osnaživanju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori i izrazio zadovoljstvo povodom posjete Opštini Bar.
„U kontinuitetu radimo na produbljivanju saradnje i rješavanju problema koje opterećuju rad lokalnih samouprava, te preduzimamo aktivnosti u cilju poboljšanja funkcionisanja i održivosti jedinica lokalne samouprave, istakao je ministar Dukaj.
Ministar Dukaj je iskazao zadovoljstvo povodom ostvarenih rezultata opštine Bar, koji se posebno ogledaju u unapređenju poslovnog ambijenta i posticanju preduzetništva i napomenuo da zajednički moramo usmjeriti svoje aktivnosti za dobrobit građana i opštine Bar na stvaranju efikasnije i ekonomičnije lokalne samouprave koja će biti pravi servis građana.
Pored ministra, sastanku su prisustvovali državni sekretar Dragiša Janjušević i šefica kabineta Milica Pajović.
U ime Opštine Bar, pored predsjednika, sastanku su prisustvovali i predsjednik Skupštine Opštine Branislav Nenezić, Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Svetlana Gažević, Sekretarka SO Aleksandra Nikezić Grabež i šefica kabineta Marija Tošković Kaluđerović.