Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za člana Savjeta LJE “Radio Bar” d.o.o. Bar