Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2023 godinu i Javni poziv za izbor nezavisnog procjenjivača u postupku bodovanja projekata nevladinih organizacija za 2023 godinu

  1. Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023 godinu
  2. Javni poziv za nezavisnog procjenjivaca za 2023 godinu
  3. Projektna forma
  4. Obrazac prijave kandidata za izbor nezavisnog procjenjivača za 2023 godinu
  5. Obrazac za prijavu projekta NVO-BAR