Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana “Veliki Pijesak”, Opština Bar i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizuje javnu raspravu o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana “Veliki Pijesak”, Opština Bar i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, u periodu od 23. septembra do 13. oktobra 2020. godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati Ministarstvu održivog razvoja i turizma putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva, IV proleterske 19, Podgorica, zaključno sa 13.10.2020. godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Bar organizovati javnu prezentaciju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana “Veliki Pijesak”, Opština Bar, u četvrtak 08. oktobra 2020. godine od 11-13h u velikoj sali Skupštine opštine Bar.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su na Portalu eUprave.

Opština Bar poziva zainteresovane sugrađane da učestvuju u javnoj raspravi i svojim predlozima daju doprinos što kvalitetnijoj izradi ovih dokumenata.