Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava sa ciljem bolje iskorišćenosti sredstva iz EU fondova i međusobna saradnja prioriteti su svih uprava u regionu na putu ispunjavanja standarda Evropske unije

Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava sa ciljem bolje iskorišćenosti sredstva iz EU fondova i međusobna saradnja prioriteti su svih uprava u regionu na putu ispunjavanja standarda Evropske unije , jedan je od zaključaka konferencije “Uticaj procesa EU integracija na lokalne samouprave-prilike i izazovi” održane u Tesliću, a na kojoj je učestvovala šefica Kancelarije za upravljanje projektima Opštine Bar, Ana Živanović.

Konferencija je organizovana od strane Saveza opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem da se predstavi značaj i uticaj EU integracija na lokalne zajednice, te da se istovremeno ukaže na mogućnosti i izazove sa kojima se suočavaju jedinice lokalne samouprave.

Pored Živanović, na konferenciji su učestvovali i Darko Mrvaljević ispred Zajednice opština Crne Gore, mr Kelmend Zajazi – izvršni direktor NALAS-a, šef delegacije EU u BiH Johan Satler, predstavnici uspješnih praksi iz opština u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i drugi.

Na panelu o regionalnim iskustvima o korišćenju EU fondova, Živanović je govorila o iskustvima Opštine Bar u sprovođenju projekata, načinima za uspostavljanje stabilnih partnerstva i uključivanju institucija u projekat , naglašavajući važnost oslanjanja na sopstvene resurse, kako kod apliciranja tako i kod implementacije projekata.

U svom izlaganju je istakla sve benefite koje lokalne uprave u Crnoj Gori i preduzeća čiji su osnivači opštine imaju pri korišćenju sredstava iz Fonda za pomoć opštinama za predfinansiranje projektnih aktivnosti, ali i ukazala na činjenicu da je praksa pokazala da postoji potreba da se rok za vraćanje pozajmljenih sredstava sa 12 mjeseci produži na 18 mjeseci.

Učešće na konferenciji je bila prilika da se razmijene iskustva vezana za efikasnije privlačenje i iskorišćenost fondova u pretpristupnom procesu, ali i za umrežavanje sa partnerima za saradnju na projektima od interesa za našu zajednicu, a koji će doprinijetu kvalitetu života na ovom prostora i tome da građani već u ovoj fazi osjete konkretne benefite članstva u Evropskoj uniji.