Intenzivnom saradnjom svih institucija do suzbijanja vršnjačkog nasilja

Lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima održao je sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna problematika u vezi sa slučajevima vršnjačkog nasilja.

Još jednom je istaknuta potreba efikasnije prevencije u smislu razvijanja empatije i psiho-socijalnog osnaživanja, kao i pravovremene reakcije na svaki nagovještaj narušenih odnosa među vršnjacima koji mogu kulminirati nasilničkim ponašanjem.

Na sastanku je bilo riječi o uticaju medija, društvenih mreža kao i o potrebi za bržim razmjenjivanjem informacija te sinergetskim djelovanjem institucija u cilju prevencije nasilja. Jedan od glavnih impulsa u prepoznavanju ovog problema dolazi iz škola i stoga je istaknuto da školsko okruženje mora pružiti mnogo više u smislu bezbjednih i podržavajućih uslova za boravak djece, adekvatnog pedagoško-psihološkog savjetovanja i nadzora, kao i uključivanja roditelja i stručnih službi.

Povjerenje u školski sistem, ali i ostale institucije je ozbiljno narušeno i u tom smislu neophodno je uložiti napore u izgrađivanje pouzdanih i čvrstih odnosa na temelju partnerstva i svijesti o zajedničkoj dobrobiti.

Formiranjem ovog tima, Opština Bar stavila se u ulogu medijatora kada je u pitanju komunikacija, saradnja i izgradnja povjerenja među službama koje su pozvane da reaguju u slučajevima nasilja.

Podsjećamo, Opština Bar je u decembru prošle godine donijela Plan aktivnosti za prevenciju nasilja nad đecom i mladima za period 2024/2025.

Lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima otvoren je za sve inicijative građana i pristupanje novih članova koji mogu dati konstruktivan doprinos efikasnijem suočavanju sa ovim ozbiljnim društvenim problemom i njegovom prevazilaženju.