Obavještenje o nastavku VI sjednice Skupštine Opštine Bar

Obavještavamo da će se nastavak VI (šeste) sjednice Skupštine Opštine Bar, koja je prekinuta 28.marta 2023.godine, održati u utorak 25.aprila 2023.godine sa početkom u 10,00 časova.