Delegacija regije Normandija posjetila Opštinu Bar;Poslate snažne poruke o posvećenosti intenziviranju međusobne saradnje

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, sa potpredsjednicima i saradnicima, ugostio je danas delegaciju francuske regije Normandija na čelu sa predsjednikom regije Erveom Morenom, u okviru prve posjete iz ove regije Crnoj Gori. Uz delegaciju, Opštinu Bar su posjetili i ambasador Republike Francuske u Crnoj Gori, NJ.E. Kristian Timonier, ambasador Crne Gore u Parizu, NJ.E. Ivan Ivanišević, kao i princ Nikola Petrović Njegoš.


Raičević je delegaciji predstavio potencijale Bara, strateške pravce razvoja opštine i djelovanje lokalne uprave, koja je aktivno posvećena realizaciji velikih kapitalnih projekata, stvaranju podsticajnog biznis i investicionog ambijenta i promociji turizma, kao oblasti koja predstavlja snažan zamah razvoja cijelog grada.


Na sastanku je bilo i riječi o produbljivanju saradnje u oblastima ekonomije i privrede, sa posebnim akcentom na potencijalno partnerstvo privrednih subjekata iz Bara i Normandije. Osim toga, pokrenuta je i inicijativa za bratimljenje Bara i nekog od gradova u Normandiji što će doprinijeti širenju mreže gradova sa kojima lokalna uprava tijesno sarađuje.


„Poslate su snažne i konstruktivne poruke i iskazan je visok stepen zainteresovanosti za intenziviranje međusobnih odnosa. Uvjeren sam da današnji susret predstavlja samo prvi korak ka snaženju naše saradnje, koja u budućnosti može obezbijediti realizaciju značajnih projekata, razmjenu iskustava i ideja, kao i zajedničko korišćenje evropskih fondova“, poručio je Raičević ovom prilikom.
Raičević i Moren su razgovarali o procesima decentralizacije i jačanju uloge lokalnih samouprava, kao pitanju od zajedničkog interesa, a konstatovana je i mogućnost intenzivnije komunikacije između Zajednice opština Francuske i Zajednice opština Crne Gore, u čije ime su današnjem sastanku prisustvovali generalna sekretarka Mišela Manojlović i pomoćnica generalne sekretarke za međunarodnu saradnju i evropske integracije Vanja Starovlah.


Predsjednik francuske regije Normandija Erve Moren je poručio da su jasno prepoznati kapaciteti za razvoj Bara i Crne Gore, te afirmisao svoju posvećenost daljoj saradnji kako u ekonomskoj, tako i u oblasti turističke privrede i industrije.


Nakon sastanka, delegacije regije Normandija i lokalne uprave položile su vijence na spomen-ploču mornarima stradalim prilikom potapanja broda „Dague“ u Jadranskom moru tokom Prvog svjetskog rata.


„U februaru 1915. godine, u misiji dopremanja hrane našoj zemlji, živote su izgubili hrabri francuski mornari čijim sjenama danas odajemo počast. Čuvajući sjećanje na njihovu žrtvu, čuvamo i snažimo prijateljstvo između crnogorskog i francuskog naroda, istovremeno posvećeni našoj budućnosti i putu ka Evropi“, istakao je predsjednik Raičević.