Čestitka povodom Dana nezavisnosti  predsjednika Opštine Bar Dušana Raičevića

Poštovane građanke i građani Bara,

U ime Opštine Bar i svoje lično ime upućujem vam srdačne čestitke povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore

Grad Bar krasi slavna istoriji, bogato nasljeđe i najljepša tradicija svih njegovih ljudi i različitih kultura, pa se naš grad, sa punim pravom, smatra temeljom i okosnicom građanske, multietničke i savremene Crne Gore i njenih najsvijetlijih vrijednosti. Bar je grad raširenih ruku za svakoga, grad u kojem živimo zajedno, jedni sa drugima i jedni za druge i to je neprolazna vrijednost ovog grada u svakom vremenu.

Današnji praznik, dan kada smo obnovili nezavisnost Crne Gore, sublimira upravo sve te vrijednosti, i Tuđemilsku bitku koja je stvorila prvu crnogorsku državu, i slavnu antifašističku borbu Barana za slobodu i otpor zlu ali i ljubav koju je ovaj grad uvijek imao za svakog čovjeka i za svoju državu.

Na tim temeljima, sa nivoa lokalne uprave, razvijamo Bar kao mjesto života, udobno i poželjno mjesto za život u koje se dolazi i u koje se ostaje. Bar je danas moderan, evropski i otvoren grad koji iz dana u dan ima sve ljepše lice i nudi nebrojene prilike za svakog. Čvrsto utemeljeni na takvim vriejdnostima i idejama, nastavljamo da razvijamo Bar održivo, pametno i sa dugoročnom vizijom, zajedno sa svim njegovim ljudima, ostajući siguran oslonac ukupnog ubrzanog razvoja naše države, čijem smo napretku i vječnosti, upravo mi i takav naš rad, siguran garant.

Da je vječna Crna Gora!

Dušan Raičević,
Predsjednik Opštine Bar