Čestitka povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma

Povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma, upućujem srdačne čestitke svim pripadnicima ovog naroda u Opštini Bar i cijeloj državi.

Ovaj dan obilježavamo kao dan slavljenja romske kulture čije nasljeđe definitivno obogaćuje našu zajedničku, multikulturalnu, tradiciju koja krasi naš grad i državu kroz vjekove. Tim povodom Opština Bar danas je, u znak podrške, istakla i zastavu Roma na svojoj zgradi.

Bar je uvijek različitosti prepoznavao kao bogatstvo i uspjevao da na najbolji način prihvati svakog čovjeka dobre volje bez obzira na bilo kakve razlike, obogaćujući i šireći svoju kulturu i pokazujući, ne samo toleranciju, već i iskreno prihvatanje drugih.

Opština Bar sa posebnim senzibilitetom vodi računa o svim kategorijam stanovništva, a posebno o manjinskim grupama i njihovom položaju i jednakosti, pa tako i o romskom narodu i njegovim pravima. Kroz različite programe koje sprovodimo u kontinuitetu nastojimo da kreiramo društvo jednakih šansi za sve, društvo slobode i prihvatanja, stvarajući bolje uslove za Rome u našem gradu i unapređenje kvaliteta njihovog svakodnevnog života, obrazovanja i ekonomskog položaja.

Dušan Raičević,
Predsjednik Opštine Bar