Saopštenje

U sklopu redovnih aktivnosti Crvenog Krsta Bar, u njihovim prostorijama, odrzana je Obuka pruzanja prve pomoci za radne organizacije, kojoj se odazvala i predsjednica Skupstine opstine Bar mr Milena Bozovic.

Sekretarka Crvenog Krsta Bar, Zorica Crncevic je navela da je cilj Crvenog Krsta za ovu i narednu godinu da pruzi obuku prve pomoci za sto vise zaposlenih iz javnog i privatnog sektora, te da ce se obuka vrsiti i za predskolske i obrazovne ustanove i za sve građane koji za nju budu zainteresovani.

Isticuci znacaj ovakvih aktivnosti, predsjednica Skupstine opstine Bar mr Milena Bozovic je izjavila: „Sa zadovoljstom sam ucestvovala na cjelodnevnoj i veoma sadrzajnoj obuci pruzanja prve pomoci.

Obuka je izuzetno korisna, posebno za zaposlene, jer ih i Zakon o zastiti i zdravlju na radu obavezuje da posjeduju osnovna znanja o pruzanju prve pomoci, koja je cin spasavanja zivota, ali i odraz humanosti, altruizma i osjecaja za potrebe drugih ljudi, a nikada ne znamo kada nam ova stecena znanja mogu zatrebati“.