Javne nabavke 2016

Otvoreni postupak

Shopping metoda

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva