Odluku o visini budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za 2023.g. pogledajte ovdje.