Odluku o visini budžetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2023.g. pogledajte ovdje.