Analitička kartica budžetska rezerva za period 24.08. – 30.08.2020.g.