Saopštenje u vezi izvođenja radova na javnoj površini na Bulevaru Dinastije Petrović

Ovim putem želimo da obavjestimo javnost o izmjeni režima saobraćaja za pješake na dijelu Bulevara Dinastije Petrović, u blizini benzinske stanice »Helenik petrol«, u periodu od 25.04.2022. godine do 04.05.2022.godine. Naime, na katastarskoj parceli broj 4980/1 KO Novi Bar, na dijelu javne površine namjenjene za kretanje pješaka – trotoaru, izvodiće se radovi na priključenju stambeno […]