Raicevic ministru Mitrovicu: Vas nivo nepostovanja nije u barskom maniru

Sa zadovoljstvom konstatujem da je Vlada Crne Gore konacno prepoznala znacaj projekta Opstine Bar kojim se rjesava vodosnabdijevanje u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak i Utjeha u Baru. Ovo je dokaz da je odluka lokalne uprave iz juna mjeseca 2020. godine, ispravna te da ima siri drustveni konsenzus i dugorocnu viziju, iako je oni, koji […]

Obavještenje

Na osnovu clan 24. i 28, Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu  („Sl.list CG“, br. 75/18)  Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zastitu zivotne sredine                                  OPSTINE BAR                                                   O B A V J E S T A V A                                          ZAINTERESOVANU JAVNOST -Da je »Tehno max d.o.o.« Podgorica ul. Pete Proleterske bb. Podgorica, donjeto  Rjesenje br.UPI14-322/21-223 […]

Opstina Bar obnavlja kaldrmu u Starom Baru

Opstina Bar potpisala je ugovor za uređenje kaldrme u Starom Baru na osnovu sprovedenog javnog tendera. Izvođac radova, firma „Koto“ d.o.o. obavezuje se da sve radove izvede strucno i kvalitetno prema predmjeru radova. Vrijednost radova na uređenju kaldrme iznosi  preko 500.000 eura. Rok za izvođenje radova je 90 radnih dana, pocev od dana uvođenja izvođaca […]