Opstina postavila novu saobracajnu signalizaciju pored skola u Baru, za vecu bezbjednosti đaka

Opstina Bar dovrsila je radove na postavljanju nove i modernije saobracajne signalizacije pored skola u Baru. Nova horizontalna i vertikalna signalizacija povecace bezbjednost đaka u neposrednoj blizini skola ali i sigurnost ukupnog saobracaja u ovim reonima. Saobracajnu signalizaciju postavlja opstinski Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zastitu zivotne sredine kroz obiljezavanje Evropske nedjelje urbane mobilnosti kao […]