Novosti

Obavještenje

  • 13/01/2021
Na osnovu član 20.23. i 28, Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18 Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar                                                     O B A V J E Š T A V A                                             ZAINTERESOVANU JAVNOST -Da je »Mušović Ćazimu i Zlatičanin Veljko« iz Bara, Črvanj bb,opština Bar, i Sutomora podnjela […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 29/12/2020
Na osnovu člana 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ br. 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST da je Čović Nedeljko iz Bara podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade  Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu privremenog objekta-montažna hala/hangar sa namjenom hladnjače za skladištenje i čuvanje […]
Detaljnije
 

OBAVJEŠTENJE

  • 07/12/2020
Na osnovu člana 20. 23. i 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove   i zaštitu životne sredine  OPŠTINE BAR O B A V J E Š T A V A  ZAINTERESOVANU JAVNOST                                                                                                                                             -da je Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 01/12/2020
Na osnovu član 14.stav 3 i 28, Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove     i zaštitu životne sredine    OPŠTINE BAR O B A V J E Š T A V A  ZAINTERESOVANU JAVNOST                                                                            -Da je »Mušović Ćazimu« iz Bara, Črvanj bb,opština Bar, donjeto  Rješenje br.14-322/20-UPI-324 […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 13/11/2020
 Na osnovu član 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu  („Sl.list CG“, br. 75/18 ) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove   i zaštitu životne sredine OPŠTINE BAR O B A V J E Š T A V A ZAINTERESOVANU JAVNOST   da je »Mušović Ćazim« iz Bara,  podnio zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata za projekat […]
Detaljnije