Novosti

OBAVJEŠTENJE

  • July 23, 2019
Na osnovu članova 24 i 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu  („Sl.list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zaštitu životne sredine  OPŠTINE BAR O B A V J E Š T A V A ZAINTERESOVANU JAVNOST da je  »Trojanu d.o.o« iz Bara, Zaljevo bb, Bar, donjeto Rješenje br. 14-353/19-UPI-95 od 22.07.2019 god. kojim […]
Detaljnije
 

Obavještenje za javnost: zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

  • June 21, 2019
Na osnovu člana 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ br. 75/2018) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA  ZAINTERESOVANU JAVNOST  da je je nosilac projekta da je Lavrović Ćazim, Bjeliši bb – Bar, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade eleborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje  privremenog […]
Detaljnije
 

OBAVJEŠTENJE

  • June 6, 2019
Na osnovu članova 24 i 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zaštitu životne sredine  OPŠTINE BAR O B A V J E Š T A V A – da je  »Euromixu beton d.o.o« iz Bara, Zaljevo bb, Bar, donjeto Rješenje br. 14-353/19-UPI-52 od 03.06.2019 god. […]
Detaljnije
 

OBAVJEŠTENJE

  • May 30, 2019
                                                                                        Na osnovu člana 13 stav 3 i 28 Zakona o procjeni […]
Detaljnije
 

OBAVJEŠTENJE

  • May 30, 2019
                                                                                                   Na osnovu člana 13 stav 3 […]
Detaljnije