Zatvara se pružni prelaz „Bjeliši“, saobraćaj će se odvijati preko novog nadvožnjaka