Raspisan novi tender za dječji park na Topolici, raskinut ugovor sa izvođačem zbog neispunjenja obaveza