Zasijedao Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bar: Lokalna uprava i privreda da djeluju usaglašeno