Zajednička informacija Opštine Bar, Ministarstva prosvjete i Direkcije za javne radove o izgradnji vrtića