Zabranjeno loženje vatre na otvorenom u Baru do kraja septembra