Vlada na zahtjev Opštine Bar prenijela pravo raspolaganja na parceli za izgradnju Dnevnog centra