Uređeni Trg Vladimira i Kosare predat građanima Bara: Simbol prijateljstva i ljubavi