U rekreativnom parku “Šumice” završeni su radovi na postavljanju teretane na otvorenom