U Opštini Bar održan radni sastanak povodom implementacije Projekta sanacije odlagališta „Ćafe“