Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima VIII mjesec