Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima – Jul 2021.g.