Tematskom debatom obilježen Međunarodni dan mladih