Socijalna-davanja-za-Opštinu-Bar-za-period-od-31.08.-06.09.2020.g