Socijalna-davanja-za-Opštinu-Bar-za-period-od-10.08. do 16.08.2020.g.